sunnuntai 27.9.2020 | 16:15
Sää nyt
°
m/s
  ° m/s
Sääsivulle »
Mielipide

Lukijan mielipide: Terveyshaittoja tulee vielä selvittää ennen uusien tuulivoimaloiden rakentamista

Ma 14.9.2020 klo 10:15 | päivitetty ma 10:19

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Valtioneuvoston kanslia tilasi tuulivoimaloiden infraäänen haitallisuuteen keskittyvän tutkimuksen muutama vuosi sitten. Tuloksista uutisoitiin maaliskuussa ja varsinainen tutkimus julkaistiin englanninkielisenä kesäkuussa. Tutkimuksen toteuttivat Helsingin yliopisto, THL ja VTT. Tutkimuksen toteuttamista hakivat myös muuta tahot.

Tutkimuksessa toteutettiin infraäänimittauksia, kyselytutkimus ja reagointikokeita laboratorio-olosuhteissa muutaman tunnin ajan käyttäen infraäänilähteenä nauhoitetta. Allekirjoittanut on osallistunut tähän laboratoriokokeisiin yhtenä koehenkilönä. Kyselytutkimuksen tutkimusalueiksi valittiin alueita, joista on valitettu terveyshaitoista.

Tuulivoimaloiden puolustajat tulkitsevat tutkimusta siten, että tutkimus osoittaa, ettei tuulivoimaloista ole terveyshaittaa. Näin itse tutkimuksessa ei todeta. Todetaan ainoastaan, ettei ole näyttöä siitä, että infraääni aiheuttaisi terveyshaitat. Kyselytutkimuksen tuloksena on sen sijaan todettu, että tuulivoimaloiden lähellä oireilevien määrä on moninkertainen yli 20 km päässä asuviin verrattuna, eikä sitä selittäneet mitkään asenteelliset seikat. Vaikka tulos ei ollut tilastollisesti yleistettävä, pidetään sitä tutkimuksessa huolestuttavana.

Näkemyksemme on edelleen, että kyseinen tutkimus ei ole lopullinen vastaus myöskään infraäänen haitattomuuteen, koska käytetyt testimenetelmät ovat kevyitä (ihon sähkönjohtavuus ja sydämen lyöntitiheys). Testausaika oli pääosin 7 sekuntia ja tutkimuksessa infraäänialtistuksen aikana tehtiin myös kylmästressi- ja 10 minuutin rentoutusjaksotesti, jotka sekoittivat tutkimustulosta. Kyseinen tutkimus mittasi siis lähinnä hyvin lyhyttä altistusta. 200 sekunnin altistuksestakin on saatu selkeä tulos saksalaistutkimuksessa, jossa reagointia tutkittiin perusteellisesti aivojen magneettikuvauksella. Magneettikuvausta ei suomalaistutkimuksessa tehty.

Näkemyksemme on, että tuulivoimaloiden terveyshaittaongelmassa kysymyksessä on pitkäaikaisaltistuksesta syntyvä haitta, jonka tarkempaa syytä ei näin tutkien todennäköisesti löydetä. Mekanismin perussyynä on todennäköisesti unen jatkuva häiriintyminen. Laajojen kokemusten perusteella mm. unen saamisen vaikeutuminen ja liian aikaisin herääminen on tavallisempaa vielä yli 10 km päässä voimaloista.

Haitta näyttäisi olevan selvin voimaloista katsoen tuulen alapuolisella alueella. Kun tuulivoimaloita rakennetaan joka paikkaan, voi syntyä tilanne, jossa tämä häiriö on lähes jatkuva. Liian vähäinen unen määrä altistaa hyvin monille sairauksille ja jatkuva väsymys passivoittaa ja alentaa toimintakykyä. Ruotsalaisprofessorit ovat ottaneet kantaa pitkäaikaisstressin vaikutukseen. Myös sydänsairaudet ja tyypin II diabeteksen on osoitettu lisääntyvän pitkäaikaisstressin seurauksena. Kokonaisuutena terveyshaitalla on suuri vaikutus alueen ihmisten hyvinvointiin ja myös talouselämään.

Tuulivoimaloita ei tulisi nyt rakentaa minnekään, ennen kuin kaikki syyt tuulivoima-alueilla asuvien lisääntyneeseen sairastavuuteen on selvitetty, huomioitu perusteellisten ulkomaisen tutkimuksen tulokset ja ongelmat pystytty eliminoimaan. Siihen tulisi saada myös yhteiskunnan toimijat motivoitumaan.

Markku Mehtätalo

Suomen Ympäristöterveys

– SYTe ry.

Koska kirjoituksessa esitetään Valtioneuvoston kanslian tilaaman ”Tuulivoimaloiden infraääni ja terveys” -tutkimuksen tuloksista johtopäätöksiä, jotka ovat ristiriidassa tutkimustiivistelmän kanssa, Haapavesi-lehti pyysi kirjoitukseen vastinetta tutkijoilta.

Tutkimuksen tekijöiden vastine mielipidekirjoitukseen: Uusi tuulivoimatutkimus ei anna syytä huoleen

#